34 RD Hviezdoslavov

Bývanie v rodinných domoch v obci Hviezdoslavov.

Ponúkame vám stavebné pozemky v obci Hviezdoslavov, časť Podháj, vzdialenej od Bratislavy iba 13 km, ležiacej na trase zo Štvrtku na Ostrove do Šamorína. Pozemky sa nachádzajú v príjemnom prostredí, asi 300 m od hlavnej cesty, v novovzniknutej obytnej zóne rodinných domov. Pozemky majú výmery od 400m2 až po 680m2. Všetky stavebné parcely sú vyňaté z pôdneho fondu, zastavanosť na jednotlivých pozemkoch je 30% a výstavba rodinných domov je možná do výšky dvoch nadzemných podlaží, vrátane obytného podkrovia v prípade zvolenia sedlovej strechy. V súčasnosti sa na všetkych pozemkoch nachádza prípojka plynu a prípojky elektriny, vrátane novej trafostanie a verejného osvetlenia.  Výstavba prístupovej komunikácie v danej lokalite začne v septembri 2012. Nakoľko v obci sa zatiaľ nenachádza kanalizácia, všetky objekty do vybudovania kanalizačného zberača (2013) sú odkanalizované žumpami.