O nás

Práve ste sa úspešne ocitli na našej internetovej stránke.

Čo Vás k tomu viedlo?

Predpokladáme, že by ste si veľmi radi vyriešili problémy s Vašou nehnuteľnosťou.

Rozhodli ste sa správne.

Pôsobnosť našej realitnej kancelárie je v bratislavskom regióne.

My sme práve tí vhodní, ktorým záleží na vyriešení Vášho problému s nehnuteľnosťou.

Naša realitná kancelária:
•  si Vás dôkladne vypočuje
•  zistí závažnosť problému
•  ponúkne najvhodnejšie riešenia
•  bezodkladne ich začne riešiť

Zariadime pre Vás:
•  obhliadku predmetnej nehnuteľnosti
•  zabezpečenie potrebných dokladov
•  ich posúdenie z majetkovo    právneho hľadiska
•  prezentáciu Vašej nehnuteľnosti
•  vyhľadanie vhodných klientov pre Vašu    nehnuteľnosť
•  samotné zrealizovanie predaja až po moment uskutočnenia vkladu v katastri

Tak čo?

Idete s nami do toho?

Ak je Vaša odpoveď kladná, kontaktujte nás na tel. čísle 0903/705 705